Case: Kiinteistömaailman uuden palvelun tuotekehitys

Kiinteistömaailman uuden palvelun tuotekehitys

Kiinteistönvälitysalan muuttuessa Kiinteistömaailma halusi kehittää yksityishenkilöille asunnon myyntiä tukevan palvelun. Aiemmin asunnon myyntiin oli kaksi vaihtoehtoa: myydä asunto itse tai kiinteistönvälittäjän avulla. Kiinteistömaailman tavoitteena oli selvittää, onko näiden kahden myyntitavan välissä markkinarako uudelle palvelulle.

MÄÄRITTELY

Kiinteistömaailma oli kehittänyt itsenäisesti asuntoaan myyville Pala-palvelun, jolla tuetaan asunnon myyntiprosessia. Ennen Palan isompaa lanseerausta Kiinteistömaailma halusi selvittää, löytyykö palvelulle kysyntää. Tähän he tarvitsivat tehokkaan ja ketterän kumppanin.

KOHDERYHMÄ

Markkinatilannekartoitus aloitettiin kohderyhmän hankinnasta. Kohderyhmä rajattiin kattamaan yksityishenkilöitä, jotka myivät asuntoaan määritellyllä alueella. Kohderyhmä muodostetiin kolmella eri keräysmenetelmällä.

TUTKIMUS

Seuraavassa vaiheessa markkinatilannekartoitusta tehtiin markkinatutkimushaastattelu, joka toteutettiin puhelimitse ja jonka vastauksia syvennettiin digitaalisesti.

TOIMENPITEET

Osana markkinatutkimusta kohderyhmää lähestyttiin personoiduilla markkinointiviesteillä. Viesteillä kerättiin lisädataa kohderyhmän kiinnostuksista tuotekehityksen tueksi.

ANALYYSI

Markkinatutkimuksen tulosten pohjalta Kiinteistömaailma sai tärkeää tietoa Pala-palvelun markkinaraosta. Tuloksista ilmeni myös, mitä vaiheita asunnon myyntiprosessista oltiin kiinnostuneita ulkoistamaan kiinteistönvälitysalan ammattilaisille.

Hi-potista™ apua tuotekehitykseen

Hi-potilla™ saadaan hyödyllistä tietoa: millainen kohderyhmä testattavasta tuotteesta tai palvelusta on kiinnostunut, minkä verran ihmiset ovat valmiita maksamaan siitä ja, tuleeko tuotetta tai palvelua vielä kehittää.

Hi-pot™ toteutettiin Kiinteistömaailmalle, kun digitaalisia ratkaisuja tarjottiin osana Digistoorin emoyhtiö Gainerin palveluvalikoimaa. Digistoori irrotettiin Gainerin tytäryhtiöksi tammikuussa 2019.