Sosiaalinen media ja visuaalisuus rekrytoinnissa – Case: Gainer

Sosiaalinen media ja visuaalisuus rekrytoinnissa

Ennen

sosiaalinen-media-rekrytoinnissa-case-gainer

Jälkeen

sosiaalinen-media-rekrytoinnissa-case-gainer

Lähtötilanne

Sosiaalinen media tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia rekrytoinnin tukemiseen. Haasteena on, jos rekrytointimainokset eivät saavuta oikeaa kohderyhmää, mainokset eivät kiinnosta tai yrityksen visuaalinen ilme ei kasvata kiinnostusta yritystä kohtaan. Telemarkkinointitalo Gainerin tapauksessa rekrytoinnin uudistus vaati erityisesti ilmeen ja kohdennusten uudistamista.

Kohderyhmäuudistus

Sosiaalinen media tarjoaa rekrytointiin nopean ja tehokkaan apuvälineen, oikein kohdennettuna. Täysin kohdentamaton mainos harvoin tavoittaa oikean kohderyhmän, ellei kyseessä ole jokaiselle ihmiselle Suomessa hyödyllinen tuote.

Gainerin tapauksessa kohderyhmämuutos aloitettiin selvittämällä jo olemassa olevat kohderyhmät, joita rekrytointiviesteillä tavoiteltiin, sekä lisäksi toivotut kohderyhmät, joita yritettiin tavoittaa. Näiden pohjalta rakennettiin A/B-testauksia, joilla katsottiin, mitkä kohderyhmät todellisuudessa tuottivat tulosta rekrytointiin. Näin saatiin varmistettua, että tulevaisuudessa kohdennukset saavuttivat oikeat ihmiset, joita Gainer työpaikkana kiinnosti.

Viestin ja ilmeen uudistus

Kohderyhmien löydyttyä täytyi miettiä, miksi Gainer ei innostanut hakijoita, koska hakijat päätyivät sosiaalisesta mediasta rekrytointimainokseen, mutteivät hakeneet töihin.

Tekemällä seuraavat selkeät muutokset saatiin hakukonversio nousemaan kahdesta prosentista neljään ja sosiaalisen median markkinointikustannuksia alaspäin:

  • Ilmeen muutos – Gainer hyödynsi työntekijöitään markkinoinnissa. Kuvat eivät kuitenkaan välittäneet luonnollisuutta ja sisäiset henkilöstömuutokset tekivät kuvista haasteellisia. Päädyttiin linjaamaan rekrytointi graafiseen, verkkosivuja myötäilevään, tyyliin, joka henkilöityi graafisesti luotuihin “henkilöihin” oikeiden sijaan.
  • Viestin muutos – Gainerin rekrytointitekstit verkkosivuilla olivat pitkiä ja vaikeaselkoisia. Tiivistämällä ja selkeyttämällä tekstiä yhteistyössä Gainerin HR-tekijöiden kanssa mahdollistettiin parempi viestintä.
  • Sosiaalinen media ja verkkosivu samaan linjaan rekrytoinnissa – Sosiaalisen median viesti ja verkkosivujen rekrymainoksen tyyli ja viesti muokattiin samanlaiseksi, jotta kävijän käyttökokemus ei muuttunut radikaalisti mainoksen ja verkkosivun välillä.

Tulokset:

Sosiaalinen media rekrytoinnissa toi Gainerille toivottuja tuloksia uudistusten myötä:

  • Verkkosivukävijöiden konversio hakijoiksi tuplaantui.
  • Hakijaprofiilin muutos – haettiin uutta, nuorempaa kohderyhmää, jossa onnistuttiin.
  • Budjetin järkevöittäminen – rekrytointikulut ohjattiin oikeisiin kohteisiin, jotta tulokset tuottivat enemmän hakijoita pienemmillä kustannuksilla.

Mietitään yhdessä, miten voimme kehittää rekrytointianne.